PODGLĄD KOLEJKI

Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
Informacja- rejestracja pojazdu nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Informacja- prawa jazdy nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Skierowanie na kontrolny egzamin nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Wymiana prawa jazdy nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zatrzymanie, cofnięcie i przywrócenie uprawnień nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Opłata za prawo jazdy nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Odbiór prawa jazdy nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Profil kandydata na Kierowcę nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zwrot zatrzymanego dowodu nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Adnotacje nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Wyrejestrowanie nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Wtórnik nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Wymiana dowodu rejestracyjnego nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Rejestracja Pojazdu nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
Zgłoszenie zbycia pojazdu nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne